Речник на уеб терминологиятауеб терминология

Основни уеб термини

Какво е хостинг

Хостинг е уеб услуга за предоставяне на ресурси за публикуване на информация в Мрежата. Необходимостта от използване на хостинг възниква тогава, когато човек трябва да хоства своя собствен уеб сайт в Интернет.

Какво е уеб сървър

Уеб сървърът обикновено хоства уеб сайтове, които са достъпни в Интернет.

Какво е домейн

За да бъде заредена дадена уеб страница, домейн името се изписва в полето на браузъра, например pressnotes.net. Всеки уеб сайт се нуждае от домейн, за да бъде достъпен.

Какво е уеб сайт

Уеб сайт e съвкупност от файлове (снимки), уеб страници, менюта, подстраници, обединени под едно общо домейн име (име на уеб сайт), които се адресират на общ URL адрес. Например: https://pressnotes.net

Какво е уеб страница

Уеб страницата е част от уеб сайт, където уеб сайтът е съвкупност от взаимно свързани уеб страници с общ дизайн, функционалности и навигация. Например: https://pressnotes.net/zashto-izbrah-hosting-v-jump/

Какво е Uptime

Uptime (ъптайм) е времето на активно ползване (експлоатация) на компютър. Иначе казано: индикатор, отразяващ средното време на работа на уеб сървъра без прекъсвания.

Какво е Time to First Byte (TTFB)

Time to First Byte в превод „времето за първия байт“ е времето, в което уеб браузърът изчаква отговор от сървъра или изминалото време между изпращането на заявката от уеб браузъра до получаването на първия байт от отговора на сървъра.

Какво е SSL сертификат

Secure Sockets Layer (SSL/TLS) e протокол, който се използва за защитата на уеб връзката. SSL сертификатът криптира и защитава всички данни, които преминават от уеб браузъра на клиента до посетения уеб сайт.

Какво е sFTP достъп

SFTP е сигурна връзка при отдалечен достъп до хостинг акаунта през FTP (SSH), при която данните на потребителя ще са защитени по време на предаването им в мрежата между неговото устройство и хостинг сървъра. SFTP (SSH File Transfer Protocol) е протокол за достъп, управление и трансфер на файлове, намиращи се на отдалечен сървър.

Какво е DDoS защита

DDoS (Distributed Denial of Service) защитата проследява мрежовата активност към уеб услугата и блокира нелегитимния трафик, преди той да е достигнал до уеб сървъра. Целта на DDoS атаката е да наруши напълно или частично достъпа на потребителите до определен уеб сървър или приложение.

Какво е реакция на сървъра

Времето за отговор (време за реакция на сървъра) – времето за реакция на сървъра към заявка на потребителя, включително забавянето в мрежата по пътя от местоположението на потребителя до уеб сървъра на даден уеб сайт.Avatar

Press Notes

Прессъобщения в Мрежата

Вашият коментар

Уважаваме Вашата поверителност като деактивирахме полето за въвеждане на имейл и записването на Вашия IP адрес.