Изпращане на прессъобщение

Изпращане на прессъобщение

Прессъобщението (прес релийз, press release) е сравнително евтин инструмент да се достигне до широката аудитория и да се привлече вниманието на журналисти, които биха могли да използват информацията като основа за материал и по този начин да осигурят още по-висока популярност на компанията.

Ръководство за писане на прес релийз

Прессъобщението е изявление, което се изпраща до медиите, за да се съобщи новина, която заслужава внимание, а настоящото ръководство съдържа насоки за написването му.

Определете значимостта на новината: Преди да напишете прессъобщението, определете дали информацията заслужава внимание и ще предизвика ли интерес у медиите и обществеността.

Създайте заглавие: Заглавието трябва да привлича вниманието и точно да обобщава съдържанието на прессъобщението.

Напишете водещата част: Водещият текст е първият параграф на прессъобщението и трябва да включва най-важната информация в резюмиран вариант.

Предоставете детайли: Основната част трябва да съдържа повече подробности за новината, включително справочна информация, цитати от подходящи лица и друга значима информация.

Използвайте цитати: Включването на цитати от ключови фигури може да придаде достоверност на съобщението и да осигури индивидуален подход.

Бъдете кратки: Прес релийзът трябва да бъде стегнат и конкретен, обикновено не повече от една страница.

Включете информация за контакт: посочете контактна информация за лицето, което може да предостави допълнителна информация или да отговори на въпроси, свързани с изявлението.

Завършете с шаблон: Добавете кратък параграф, който предоставя основна информация за компанията или организацията, изпращаща новината.

Проверяване и редактиране: Преди да изпратите съобщението, не забравяйте да го проверите и редактирате, за да се гарантира неговата точност и разбираемост.

Не забравяйте, че целта на прес релийза е да привлече вниманието на медиите и обществеността и да им предостави ясна и кратка информация за изявлението. За да бъде разбрано от повече хора, използвайте понятен за широката аудитория език и избягвайте трудните за тълкуване термини.

Изпращане на PR материал за публикуване

Публикуването на прессъобщение в Press Notes е безплатно. След изпращане текстът ще бъде прегледан от PR редактор и публикуван, ако отговаря на следните изисквания:

  1. Да е на технологична тематика.
  2. Текстът да бъде уникален над 80%. За да постигнете тази уникалност, може да използвате инструмента Paraphrase Tool.
  3. Минималният му обем да е 220 думи (стандартът за дължина на прес релийз).
  4. Изображението да е тематично свързано с новината, описана в текста.

Ако предпочитате PR редактор да изготви прес релийз за Вас, може да използвате формуляра по-долу. Цената за написване е 50.00 лева. Примерен прес релийз за PhotoSolar.bg.

Формуляр за изпращане на прессъобщение

Съгласявам се личните ми данни да бъдат използвани за комуникация с мен относно тази кореспонденция.