Изпращане на прессъобщение

Вашето прессъобщение ще бъде прегледано от PR редактор и публикувано, ако отговаря на следните изисквания:

  1. Да сте автор и да притежавате правата върху текста, който изпращате.
  2. Текстът да бъде уникален над 70%.
  3. Минималният му обем да е 220 думи.
  4. Изображението да е тематично свързано със събитието, описано в прессъобщението.
  5. Да сте запознати с изискванията към прессъобщението.

Помислете над съдържанието на Вашето прессъобщение като обикновен читател и преценете дали наистина заслужава внимание. 🙂


Съгласявам се личните ми данни да бъдат използвани за комуникация с мен относно тази кореспонденция.