Когато Wi-Fi връзката е бавна, няколко неща биха могли да я ускорят



Скоростта на Wi-Fi мрежата може да бъде повлияна от много фактори: от позицията на рутера, през броя на потребителите и кабелите, до избора на интернет доставчик.

Ползвателите, които имат хронично бавен Wi-Fi, трябва да обърнат внимание на няколко неща.

бавна Wi-Fi връзка

Рутерът трябва да е на точното място

Скоростта също може да бъде повлияна от позицията, на която е поставен рутерът, както и от обхвата на мрежата, която използва потребителят. Обикновено се препоръчва рутерите да се поставят на открито, а не на пода. Експертите дори предлагат да се постави рутерът високо на рафт, за да се увеличи максимално обхватът.

Рутерите излъчват сигнал в честотните ленти 2,4 GHz и 5 GHz и това обикновено може да бъде избрано в Wi-Fi списъка, когато се свързва устройство.

Въпреки че мрежата от 5 GHz може да предава по-високи скорости, проблемът е, че обхватът на мрежата при тази честота е по-малък. Тоест 2,4 GHz трябва да бъде първият избор за устройства, които са по-далеч от рутера, тъй като по-лесно преминава през твърди бариери като стени и подове. Малко по-дебела стена може напълно да блокира 5 GHz мрежата.

От друга страна, 5 GHz се препоръчва за устройства, разположени в близост до рутера.

Проверка на скоростта

Много лесен начин ползвателят да разбере дали неговият интернет работи, както е обещано от интернет доставчикът му, е да проведе тест за скорост. Най-популярният безплатен инструмент, използван за целта, е „Spidtest„. Ако потребителят забележи, че скоростта не е в съответствие с пакета, за който плаща, може да се наложи да се свърже с интернет доставчика си.

Колко ползватели са свързани

Колкото повече потребители са свързани към мрежата, толкова по-бавна ще бъде тя. Всеки рутер се доставя с инструкции как да се проверят броят и типовете устройства, свързани към мрежата. Ако в списъка има неизвестни устройства, вероятно някой е откраднал Wi-Fi достъпа и се препоръчва незабавна промяна на паролата.

Претоварване на Wi-Fi канала

Рутерът трябва да се държи далеч от електронни устройства и нагревателни елементи, за да се намалят смущенията. Смущенията са по-често срещани в големите градове, където има много Wi-Fi мрежи, работещи една до друга. Всяка от тях заема част от наличния честотен диапазон.

Неправилни мрежови кабели

Възможно е проблемите да са причинени от стари или повредени мрежови кабели. А тези кабели могат да бъдат много чувствителни. При тях трябва да се обърне особено внимание дали не губят контакт, както и дали стандартът отговаря на интернет пакета, който потребителят използва. Понякога може да има добър интернет пакет, но входящият кабел да не може да предава тази скорост.

Рестартиране на рутера

Нулирането може да коригира много незначителни проблеми, които забавят интернет връзката. Препоръчително е също така да се изключи рутерът за минута-две.



Avatar

Press Notes

Прессъобщения в Мрежата

Вашият коментар

Уважаваме Вашата поверителност като деактивирахме полето за въвеждане на имейл и записването на Вашия IP адрес.